Slovensky   English  
Home for your business

KONTAKTNÝ FORMULÁR

Ak máte záujem o prenájom kancelárie, prípadne iné otázky alebo pripomienky, neváhajte nás kontaktovať.
Povinné
Povinné
Nepovinné
Povinné
Nepovinné
Povinné

BBC 1 Plus | Médiá o nás

Zelené budovy: návrat k zdravému rozumu

22.03.2012 | ASB

Na výstižnú charakteristiku prvého klubového stretnutia Slovenskej rady pre zelené budovy som použila slová Ing. Ladislava Piršela, člena redakčnej rady ASB, jedného z mnohých účastníkov diskusie o tom, prečo Slovensko zaostáva vo výstavbe zelených budov za susednými krajinami.

Vysoká účasť architektov, redaktorov a projektových manažérov bola isto príjemným prekvapením. V pozadí znel neustále šum prekladu do angličtiny, čo bolo neklamným znamením, že podvečernú akciu, ktorá sa konala dňa 28. februára v hoteli Avance v Bratislave, si nenechali ujsť ani zástupcovia zahraničných investorov. Moderátor Pavol Hlubina viedol diskusiu najmä s pozvanými hosťami, ktorými boli: Rastislav Badalík, konateľ Bischoff et Compagnons, projekt EcoPoint Košice, Ermanno Boeris, riaditeľ Colliers Slovakia, Radovan Mihálek, lízing manažér projektu BBC 1 Plus, CA IMMO a Petr Šmuhař, obchodný riaditeľ Delta Projektconsult Slovakia. Trefné otázky padali aj z publika. Cieľom stretnutia nebolo nájsť jednoznačnú odpoveď, ale podnietiť širokú debatu. Z utorkového večera teda ponúkam na inšpiráciu do ďalších klubových stretnutí SKGBC niekoľko zaujímavých postrehov a otázok:

- Dopyt po zelených budovách v severských krajinách, ktoré nám môžu byť vzorom, úzko súvisí s kultúrou národa.

- Na Slovensku je 75 % investorov veľmi agresívnych a zameraných na krátkodobý zisk.

- V našich podmienkach je skôr výnimka, ak investora zaujíma, či samotné materiály použité na stavbu sú zelené, napríklad z akej vzdialenosti sa dopravujú.

- A k téma zelených budov na Slovensku ostane marginalizovanou témou, na rozdiel od korupcie, ťažko si predstaviť, že po roku 2020 budú takmer všetky kolaudované stavby s nulovou spotrebou energie.

- Prvotriedny developer nemá dôvod postaviť na Slovensku inú ako zelenú budovu, čoskoro bude od zákazníkov dopyt po zelených certifikátoch.

- Budúcnosť patrí rekonštrukciám a úspešný projekt bude môcť fungovať len v širších vzťahoch.

- Prečo štát ako investor nemá záujem stavať verejné stavby ako zelené?

- Sú developeri pripravení prispievať do miestnych štruktúr, napríklad na výchovu a šírenie povedomia o trvalo udržateľnom rozvoji?

- Povedomie o zelených budovách znesie paralelu so spotrebným tovarom: kto si dnes kúpi chladničku v energetickej triede C, aj keď je lacnejšia?

Ďalší SKGBC Club sa bude konať 28. marca 2012.

Autor: Redakcia

© 2022 BBC 1 Plus – VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ. Powered by SIMPLE WEB