Slovensky   English  
Home for your business

KONTAKTNÝ FORMULÁR

Ak máte záujem o prenájom kancelárie, prípadne iné otázky alebo pripomienky, neváhajte nás kontaktovať.
Povinné
Povinné
Nepovinné
Povinné
Nepovinné
Povinné

BBC 1 Plus | Médiá o nás

Zelená výstavba odštartovala aj v Bratislave

24.10.2011 | Hospodárske noviny

Zelená výstavba sa v súčasnom rebríčku najdiskutovanejších tém pomaly dostáva na najvyššie priečky. Táto problematika je čoraz aktuálnejšia najmä v súvislosti s ubúdaním neobnoviteľných prírodných zdrojov a stúpajúcimi cenami energií a vody.

Aj keď primárnou motiváciou výstavby zelených budov sú úspory prevádzkových nákladov, zahraničné štúdie preukazujú, že popri energetickej efektívnosti a hospodárnosti z hľadiska spotreby vody sa dá prostredníctvom zdravej výstavby výrazne ovplyvniť aj efektivita ľudských zdrojov.

Zelené plány majiteľov budov

Prieskum, ktorý v tomto roku publikovala Americká rada pre zelené budovy v spolupráci so spoločnosťami CoStar a Greenprint Foundation, hovorí o tom, že práve budovy vyprodukujú obrovské množstvo oxidu uhličitého. Iba samotná európska výstavba sa na celkovom objeme podieľa až 327 000 tonami (výskum sa dotýkal budov v 36 krajinách a celosvetovo zahŕňal plochu 16 miliónov m2). Alarmujúce čísla nás teda nútia k hľadaniu spôsobov, ako tento negatívny trend prelomiť. Zelená výstavba, resp. výstavba energeticky sebestačných budov sa z tohto hľadiska vníma ako ideálne riešenie. Až 39 percent majiteľov budov oslovených v rámci spomenutého výskumu plánuje v nasledujúcom roku realizovať kroky k tomu, aby získali zelený certifikát. 80 percent z nich totiž predpokladá zvýšenie cien energií minimálne o 10 percent. Výskumy pritom ukazujú, že veľký podiel výdavkov generujú v kancelárskych budovách najmä ľudské zdroje. Niektoré štúdie hovoria o 80 percentách a dokonca až 90 percentách prevádzkových nákladov.

Certifikácia - východiskový bod

Zjednodušene povedané, zelená výstavba znamená zmenu v navrhovaní a vo výstavbe projektov a vďaka tomu aj ovplyvnenie celkovej prevádzky, vonkajšieho a vnútorného prostredia budov. Základným cieľom je pritom redukcia prevádzkových nákladov a negatívnych dosahov výstavby, ako aj vytvorenie zdravého, pohodlného a ekonomicky prosperujúceho miesta, kde ľudia môžu žiť a pracovať. Populárny termín "zelené budovy" zahŕňa okrem samotnej výstavby aj súbor procesov, organizácií a jednotlivcov, ktorých úsilie smeruje k vytvoreniu parametrov, zlepšeniu a k rozvoju nástrojov na meranie a zhodnotenie výsledkov takejto výstavby. Medzi najznámejšie certifikačné systémy patria napr. LEED, BREAM alebo nemecký systém DGNB. Ratingový systém certifikácie LEED, ktorý zvolil aj developer v prvom projekte zelenej budovy v Bratislave (BBC 1 Plus), umožňuje zlepšiť energetickú efektívnosť jednak v prípade existujúcich budov, ale aj nových projektov. Zahŕňa v sebe kombináciu nevyhnutných požiadaviek na výstavbu, ako aj voliteľných parametrov. Celkový proces certifikácie sleduje nezávislý orgán, ktorý posudzuje, či projektová dokumentácia a spôsob výstavby spĺňajú podmienky stanovené certifikátom.

Zelené parametre budov

Získať certifikát, ktorý majiteľovi budovy umožňuje označiť ju ako "zelenú", nie je práve jednoduché. Projekt musí prejsť mnohými analýzami, aby sa preukázalo, či spĺňa potrebné štandardy na udelenie certifikátu. Napriek tomu sa však spoločnosť, ktorá je investorom prvého zeleného kancelárskeho projektu v hlavnom meste, rozhodla podstúpiť pomerne komplikovaný proces. Odpoveď je jednoduchá - cieľom je zníženie prevádzkových nákladov a celkové zvýšenie energetickej efektívnosti budovy, ktoré jednak zabezpečí vyššiu návratnosť investovaných prostriedkov, jednak výrazne ušetrí prostriedky budúcim nájomcom. Certifikácia LEED podporuje znižovanie spotreby vody, ako aj široké spektrum energetických stratégií, medzi ktoré patrí monitoring spotreby energií, návrh efektívneho dizajnu budovy a konštrukcie, aplikáciu moderných a efektívnych technológií a zariadení, systémov a osvetlenia, využitie obnoviteľných zdrojov energie či ďalšie inovatívne stratégie. LEED však v rámci podpory udržateľnosti ide oveľa ďalej a rovnako starostlivo stráži výber materiálov a produktov, ktoré sa spracúvajú, vyrábajú a dokonca aj transportujú na miesto výstavby udržateľným spôsobom. Sleduje ohľaduplnosť a mieru znečistenia v okolí staveniska počas celej výstavby. Zároveň zameriava pozornosť na znižovanie tvorby odpadu, jeho recykláciu a opätovné využitie. Jednou z technológií, ktoré bude budova BBC 1 Plus využívať, bude stropný systém chladenia. Zakladá sa na odlišnom spôsobe distribúcie vzduchu v miestnosti než napr. pri chladení pomocou fancoilov, v prípade ktorých prúdi vzduch do priestoru len z jedného bodu. Systém stropného chladenia na jednej strane dodáva vzduch do priestoru rovnomerne, na druhej strane nie je hlučný, preto dokáže popri menšej spotrebe energie zároveň zvyšovať kvalitu pracovného prostredia. Nevyhnutnou podmienkou na udelenie certifikátu je aj využitie dostatočného množstva zelene v projekte. Budova BBC 1 Plus počíta so zelenými strechami, ktoré majú hneď trojitý efekt: zlepšujú izolačné vlastnosti strešných povrchov, majú retenčnú funkciu (zadržiavajú dažďovú vodu) a vďaka estetickému vzhľadu spríjemňujú celkové prostredie objektu. Hoci certifikované budovy začínajú v zahraničí len teraz preukazovať svoje výsledky, za všetko hovorí prieskum v budove McGraw-Hill Higher Education v americkej Iowe, ktorá bola systémom LEED ohodnotená strieborným certifikátom. Až 61 percent užívateľov vykazovalo vyššiu pracovnú produktivitu, 55 percent lepšiu kvalitu odvetenej práce. Práceneschopnosť sa znížila o 12 percent a 93 percent užívateľov budovy vyjadrilo maximálnu spokojnosť s tým, že sa presťahovali do "zelených" priestorov.

Pripojené súbory

16_2011_10_24_hospodarske-noviny_zelena-vystavba-odstartovala-aj-v-bratislave.pdf
© 2022 BBC 1 Plus – VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ. Powered by SIMPLE WEB