Slovensky   English  
Home for your business

KONTAKTNÝ FORMULÁR

Ak máte záujem o prenájom kancelárie, prípadne iné otázky alebo pripomienky, neváhajte nás kontaktovať.
Povinné
Povinné
Nepovinné
Povinné
Nepovinné
Povinné

BBC 1 Plus | Médiá o nás

TOP PROJEKTY 2011

30.04.2012 | Stratégie

Public relations agentúry predstavujú svoje TOP projekty realizované v uplynulom roku v troch kategóriách: Corporate Communications; B2B, B2C a Community Relations a Internal Communication.

1ST CLASS AGENCY

Klient: Kofola

Názov projektu: Bábkoterapia a Ponožkové Kofola maňušky

Obdobie realizácie: september 2010 - august 2011

Kategória: Community Relations a Internal Communication

Cieľová skupina: všetci milovníci dobra

Popis projektu: Charitatívny projekt Kofoly s edukatívnym rozmerom v oblasti bábkoterapie.

Prečo ste vybrali práve tento projekt?: Ponožkové Kofola maňušky zrealizovali druhú vlnu kampane na podporu dobroprojektu OZ Bábky v nemocnici. PR kampaň sa niesla v edukácii širokej verejnosti o bábkoterapii, ktorá skutočne pomáha v liečebnom procese, a ktorú môžu v prípade choroby dieťaťa či jeho strachu z lekárov využiť aj rodičia v domácom prostredí a v každodennom živote. Do komunikácie sme zapojili liečebných pedagógov a detského psychológa, ktorí vo svojej praxi využívajú práve prvky bábkoterapie. Na posilnenie kampane sme opäť do komunikácie "vtiahli" známe tváre a celebrity. Vďaka kampani sa podarilo Kofole vyzbierať 36 888 eur v aukcii a z predaja pollitroviek Kofoly, ktoré boli darované OZ Bábky v nemocnici na podporu ich aktivít.

AMI COMMUNICATIONS

Klient: DOPRAVOPROJEKT

Názov projektu: TEN-T

Kategória: Corporate Communications

Obdobie realizácie: 2011

Cieľová skupina: Bratislavčania, odborné verejnosť, regionálni politici

Popis projektu: TEN-T je rýchlovlak, ktorý má spojiť Bratislavu s Parížom. Jeho záverečná trasa zasahuje aj na územie hlavného mesta a má plniť funkciu tzv. prímestského vlaku. EÚ na projekt vyčlenila 500 mil. Eur. Agentúra projekt dostala týždeň po tom, ako ministerstvo dopravy a primátor Bratislavy vyhlásili, že projekt zastavili a peniaze EÚ sa použijú na výstavbu diaľnic a električkovej trate v Bratislave. Agentúra rozšírila komunikáciu projektu na viacero úrovní. Posolstvá o rýchlovlaku doplnila informáciami o základe nosného dopravného systému v Bratislave a začala komunikovať jeho výhody nielen pre Bratislavčanov, ale aj okolité regióny. Projekt podporili nezávislé občianske iniciatívy, odborníci na dopravu i starostovia okolitých miest a obcí. Po trojmesačnej komunikácii ministerstvo dopravy aj primátor Bratislavy prehodnotili svoje stanoviská a projekt TEN-T bol obnovený.

Prečo ste vybrali práve tento projekt?: Projekt TEN-T je ukážkou maximálnej efektivity PR komunikácie. Agentúra dostala projekt v čase, keď bol oficiálne zastavený. Po trojmesačnej komunikácii, v rámci ktorej bola nanovo nastavená stratégia a doplnené posolstvá o výhodách, a tiež po aktívnom zapojení viacerých cieľových skupín, bol projekt obnovený.

COMMUNICATION HOUSE

Klient: Občianske združenie Mamám Slovenska, Regionálne združenie obcí Hornád

Názov projektu: Torta pre slovenských hokejistov

Kategória: Community Relations a Internal Communication

Obdobie realizácie: marec - apríl 2011

Cieľová skupina: široká verejnosť

Popis projektu: Zapojenie domácností do majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji prostredníctvom celoslovenskej súťaže amatérskych cukrárok. Najkrajšie torty v tvare víťaznej trofeje majstrovstiev sveta (autorka Mirčuš, vážila 9 kg - pozri foto) a klziská s maskotom majstrovstiev sveta boli odovzdané slovenskej hokejovej reprezentácii dva týždne pred šampionátom u primátora Košíc. Šampionát už dávno nie je len záležitosťou úzkej skupiny nadšencov, stal sa symbolom celonárodnej hrdosti, a navyše sa odohrával na Slovensku - okrem iného aj v Košiciach. Každý sa chcel zapojiť a vyjadriť podporu. Hokejová torta je na Slovensku aj v zahraničí výnimočným nápadom. Najmä kvôli vyhranenému jedálnemu lístku športovcov, na ktorom zvyčajne torty nefigurujú.

Prečo ste vybrali práve tento projekt?: Vítané príležitosť spojiť aktivity žien z OZ a regionálny rozmer okolia Košíc s jedinečným podujatím - MS v ľadovom hokeji 2011.

DYNAMIC RELATIONS 2000

Klient: Centrál (Immocap Group)

Názov projektu: Centrál znovu ožíva

Kategória: Corporate Communications

Obdobie realizácie: január 2011 - doteraz

Cieľová skupina: obyvatelia Bratislavy a okolia, klienti z oblasti retailu, biznis komunita

Popis projektu: Na mieste niekdajších kúpeľov Centrál vyrastá najväčší multifunkčný projekt na Slovensku v posledných rokoch, zásadne meniaci tvár časti Bratislavy. Našou úlohou je komunikačne zastrešiť všetky aktivity, upevniť povedomie o klientovi ako zodpovednom investorovi, posilniť pozitívne vnímanie projektu a komunikovať všetky dôležité zmeny a unikátne prvky, ktoré prináša nová dominanta Bratislavy.

Prečo ste vybrali práve tento projekt?: Radi pracujeme pre zodpovedných developerov a baví nás stáť pri zrode moderného "zeleného" projektu. Centrál má množstvo komunikačných výhod, ale na druhej strane aj výziev, keďže ide o komplexný projekt zasahujúci celé spektrum PR aktivít - od community relations, cez B2B až po prípadnú krízovú komunikáciu.

MEDIADOM

Klient: Granvia, a.s., koncesionár prvého PPP projektu na Slovensku - rýchlostnej cesty R1.

Názov projektu: PRIBINA - oficiálny názov projektu rýchlostnej cesty R1 Nitra - Tekovské Nemce a Banská Bystrica - severný obchvat. Novú identitu projektu a jeho webovú stránku, za účasti zástupcov ministerstva dopravy predstavil verejnosti koncesionár - GRANVIA, a.s.

Kategória: Corporate Communications

Obdobie realizácie: marec - október 2011

Cieľová skupina: médiá, široká verejnosť využívajúca rýchlostnú cestu, tvorcovia verejnej mienky, potenciálni klienti a investori

Popis projektu: Agentúra MEDIADOM spolu s koncesionárom prvého PPP projektu na Slovensku, spoločnosťou Granvia a.s a s eventovou agentúrou, zrealizovali tlačovú konferenciu pri príležitosti oficiálneho predstavenia novej identity projektu PPP-R1. Pozitívne sme odkomunikovali aj oficiálne otvorenie rýchlostnej cesty R1 pre verejnosť a médiá. V projekte išlo o kontinuálne budovanie povedomia o Granvia a.s., projektu PRIBINA, bezpečnosti, výhodách a prevádzkovaní štyroch úsekov rýchlostnej cesty R1 počas celého obdobia. Každodenná činnosť agentúry v rámci servisu pre klienta spočívala v starostlivosti o prípravu článkov, tlačových správ, e-PR a hlavne v krízovej komunikácií. Cieľom bolo udržať pozitívny image spoločnosti, projektu.

Prečo ste vybrali práve tento projekt?: Otvorenie rýchlostnej cesty považujeme za veľkú udalosť minulého roka a bol to vôbec prvý PPP projekt realizovaný na Slovensku. Výzvou pre nás bola aj objektivizácia verejnej mienky. Z politického spektra často účelovo zaznievala nevýhodnosť, predraženosť, spájanie projektu s opozičnými lídrami. V tejto atmosfére zanikali zrejmé výhody, akými sú bezpečnosť, kvalita výstavby, kvalita údržby a kvalita služieb počas nasledujúcich 30 rokov. Naša "misia" sa podarila a verejnosť sa k projektu PR1BINA - prvého zrealizovaného PPP projektu - stavia pozitívne. Imidž spoločnosti GRANVIA vníma široká aj odborná verejnosť s rešpektom, nakoľko v rekordne krátkom čase dokázala sprevádzkovať cestu medzi Nitrou a Tekovskými Nemcami. Tento projekt vo finále zachraňuje životy. Oproti nebezpečnej starej trase každoročne zachráni niekoľko cenných ľudských životov.

NEOPUBLIC PORTER NOVELLI

Klient: Coca-Cola

Názov projektu: Nehovor mi tučko

Kategória: Community Relations a Internal Communication

Obdobie realizácie: jar 2011

Cieľová skupina: školáci starší ako 12 rokov, široká verejnosť

Popis projektu: Prieskum obezity realizovaný spoločnosťou Coca-Cola medzi slovenskými deťmi ukázal, že len 7% školákov starších ako 12 rokov sa zdravo stravuje a pravidelne športuje. Agentúra Neopublic Porter Novelli dostala ťažkú úlohu - preniknúť cez ochrannú bublinu mladých ľudí a reálne ich zapojiť do teórie a praxe zdravého životného štýlu prostredníctvom priameho kontaktu. Spojením dôveryhodných informácií od odborníkov na zdravie, ukážok v podaní vhodne vybraných známych osobností (Zora Czoborová) a bohatého pokrytia sociálnymi sieťami tento projekt oslovil mnoho novinárov a mladých ľudí po celej krajine. Do projektu Nehovor mi tučko sa len v priebehu šiestich dní zapojilo viac ako 1 000 žiakov na školách. V súčasnosti sa tento projekt rozširuje do ďalších krajín.

Prečo ste vybrali práve tento projekt?: Niekedy sa môže zdať, že mládež žije v digitálnej bubline. Ale táto kampaň ukázala, že v skutočnosti volá po priamom kontakte a informáciách z prvej ruky. Návštevy odborníkov na zdravú výživu a ukážky športovcov preukázali, že je možné mladých ľudí nadchnúť, zapojiť, motivovať a nasmerovať ich k aktívnemu zdravému životnému štýlu prostredníctvom pozitívneho príkladu.

PRAM CONSULTING

Klient: TradeTec, a.s. (satelitná televízna platforma Skylink)

Názov projektu: Skylink TV Magazín

Kategória: B2C

Obdobie realizácie: apríl 2011 - súčasnosť

Cieľová skupina: Existujúci aj potenciálni zákazníci satelitnej platformy Skylink s minimálne stredoškolským vzdelaním, stredná trieda s mierne vyšším príjmom, ktorá je schopná pravidelne investovať do TV prémiových staníc.

Popis projektu: Ide o najväčší medzinárodný launch firemného časopisu v histórii Slovenskej a Českej republiky. Vychádza pravidelne každých 14 dní v celkovom náklade 290 000 kusov a dvoch jazykových mutáciách. Priekopníckou novinkou na trhu TV sprievodcov v čase uvedenia na trh bola sekcia, ktorá odporúča to najzaujímavejšie z filmov, seriálov, detských programov, dokumentov a športu na nasledujúcich 14 dní.

Prečo ste vybrali práve tento projekt?: Klient hľadal projekt, ktorý by motivoval užívateľov k prechodu od programov poskytovaných zdarma k platenej programovej ponuke. Na základe prieskumu medzi vybranou vzorkou zákazníkov a predajcov sme vytvorili TV sprievodcu, ktorý okrem veľkej informačnej hodnoty či motivačného faktora so sebou prináša viaceré spôsoby oslovenia zákazníkov aj inými spoločnosťami cez platenú inzerciu, ktorá do značnej miery časopis financuje, čím odľahčuje zaťaženie marketingového a PR rozpočtu klienta. Málokedy sa podarí vymyslieť taký komunikačný nástroj, ktorý nielen plní svoj pôvodný účel a zadanie, ale zároveň si na seba ešte aj zarába.

PRESSROOM

Klient: NAFTA

Názov projektu: Slávnostné otvorenie Centrálneho areálu Gajary

Kategória: Corporate Communications; B2B, B2C

Obdobie realizácie: august - september 2011

Cieľová skupina: obchodní partneri, verejná správa, médiá, verejnosť

Popis projektu: Začiatkom septembra sme pre nášho klienta zorganizovali za účasti premiérky a zástupcov štátnej správy, samosprávy, protokolárnych, zahraničných hostí, najvýznamnejších partnerov spoločnosti a médií slávnostné otvorenie nového objektu podzemných zásobníkov zemného plynu - Centrálneho areálu Gajary na Záhorí. Náš vstup do projektu začal už vypracovaním návrhu a plánovaním slávnostného otvorenia. Eventová časť projektu zahŕňala návrh a realizáciu reprezentačného priestoru na "zelenej lúke" pred areálom, zabezpečenie techniky, dizajnu, inventáru, cateringu so zázemím, komunikáciu s protokolom a prípravu kompletného programu slávnostného otvorenia. Medializácia sa zameriavala na komunikáciu s mainstreamovými a regionálnymi médiami, zahŕňala najmä prípravu tlačových správ a tlačovej konferencie, prípravu zástupcov spoločnosti na media event, prehliadku areálu za účasti médií, spracovanie foto a video materiálu pred podujatím a po jeho skončení, organizáciu interview a operatívnu komunikáciu s médiami. Nemenej dôležitou úlohou PR bola koordinácia s eventovou zložkou pri príprave programu podujatia.

Prečo ste vybrali práve tento projekt?: Pri tejto akcii sa naplno prejavila naša výhoda PR&event agentúry, kde sme klientovi projekt nielen navrhli, ale aj zrealizovali z pohľadu PR a event manažmentu. Zadávateľ nemusel riadiť dve samostatné agentúry, riadenie projektu prebiehalo v rámci agentúry.

PRIME TIME

Klient: Nestlé

Názov projektu: NESCAFÉ DOLCE GUSTO Piccolo Krups a Prada

Kategória: B2B, B2C

Obdobie realizácie: apríl 2011

Cieľová skupina: primárne ženy 16+

Popis projektu: Naším zámerom bolo uviesť limitovanú edíciu kávovarov NESCAFÉ DOLCE GUSTO Piccolo Prada Krups čo najzaujímavejšie a najautentickejšie. Pozvať známu španielsku módnu návrhárku iba pre tento účel bolo vzhľadom na veľkosť slovenského trhu pre klienta veľmi neefektívne. Návšteva pani Agathy Ruiz de la Prada Prada na inej akcii na Slovensku v čase, ktorý bol pre nás aktuálny, v nás oživila myšlienku na launch limitovanej edície s jej osobnou účasťou. Po dohode s organizátormi Bratislavských módnych dní, aby na svoju pôdu vpustili de facto ďalší event, sme realizovali tlačovú konferenciu. Agentúra Prime time zabezpečila priamu účasť predstaviteľov spoločnosti NESTLÉ a značky KRUPS a ich krátku prezentáciu. Po skončení tlačovky agentúra zebezpečovala face-to-face rozhovory pre vybrané médiá so samotnou Agathou Ruiz de la Prada. Ďalšou fázou projektu bola účasť promotérov na tlačovej konferencii a módnej prehliadke. Priamo na mieste pripravovali kávové varianty a samotní návštevníci si mohli sami pripraviť kávu. Nasledovala konntinuélna komunikácia s médiami, poskytnutie potrebných tlačových materiálov a fotografií. Projekt zabezpečil značke pozitívnu medializáciu vo všetkých typoch médií, ale aj na samotných stránkach podujatia, zvýšenie povedomia o značke a štart predaja limitovanej edície kávovarov. Tento rok chceme spolu s klientom pripraviť voľné pokračovanie uvedenej kampane.

Prečo ste vybrali práve tento projekt?: Prvým a jedným z najvýznamnejších úspechov tejto PR kampane je skutočnosť, že Slovensko sa vďaka nej stalo v tom čase jedinou krajinou na svete, ktorá sa mohla pochváliť tým, že túto limitovanú edíciu kávovarov uvádzala na trh osobne ich prestížna dizajnérka Agatha Ruiz de la Prada. Druhým významným úspechom je, že vďaka tomuto eventu sme vygenerovali viac ako 40 rozsiahlejších mediálnych výstupov (reportáže, väčšie články, prehľady, rozhovory a pod.) vo všetkých mediatypoch a dokázali sme ním pokrývať slovenské médiá takmer po celý rok. Ako tiež vyplýva z monitoringu SIAC, mediálne výstupy Bratislavských módnych dní neboli v porovnaní s eventom spoločnosti NESTLÉ a značky KRUPS dominantné, práve naopak.

RELATIONS CONSULTING & PROGRESS PROMOTION BRATISLAVA

Klient: Pivovary Topvar

Názov projektu: Anjeli strážni na cestách

Kategória: Community Relations a Internal Communication

Obdobie realizácie: december 2011 - február 2012

Cieľová skupina: muži a ženy, 18+, vodiči

Popis projektu: Pivovary Topvar dlhodobo uskutočňujú projekty zamerané na spoločenskú zodpovednosť. V zime 2011 sa v rámci nich rozhodli zvýšiť bezpečnosť na cestách, kde alkohol spôsobuje nehody. Projekt založili na vzdelávaní a interakcii a pod názvom Anjeli strážni na cestách ho uskutočnili v spolupráci so spoločnosťou SLOVNAFT, ktorá je v tejto oblasti aj signatárom Európskej charty bezpečnosti cestnej premávky. V rámci projektu stretli vodiči na vybraných čerpacích staniciach Slovnaft vo Veľkom Šariši, Prešove a Košiciach svojich anjelov strážnych, ktorí im položili anjelskú otázku z Desatora vodiča. Za správnu odpoveď získali odmenu a leták Desatoro zodpovedného vodiča s prehľadom najnovších zmien zákona o cestnej premávke. Okrem toho "anjeli" predstavili aplikáciu na www.promileinfo.sk, ktorá je dostupná i ako aplikácia do mobilných telefónov. Do akcie sa zapojili aj všetci nájomcovia a zamestnanci čerpacích staníc, kde sa akcia uskutočnila, a tiež primátori mesta Veľký Šariš a Prešov. Výsledkom bola viac ako 90%-ná miera zapojenia, pozitívne reakcie zákazníkov a medializácia. Pilotný projekt prerástol do aktuálne prebiehajúcej kampane Keď jazdíte, nepite! a získal si uznanie aj počas prezentácie pre poslancov Európskeho parlamentu vo februári tento rok.

Prečo ste vybrali práve tento projekt?: Je zaujímavý tým, že bol založený na osobnej komunikácii a interakcii kľúčového posolstva o zodpovednej konzumácii alkoholu priamo so spotrebiteľmi. Na jeho veľký úspech malo vplyv, že im poskytol praktický úžitok: prehľad zmien zákona o cestnej premávke a kontakt na www.promileinfo.sk. Prínosom tiež bolo, že sa pre dobrú vec spojili dve firmy, ktoré patria medzi vedúcich hráčov v oblasti spoločenskej zodpovednosti firiem - Pivovary Topvar a SLOVNAFT.

SEESAME COMMUNICATION EXPERTS

Klient: Inštitút hospodárskej politiky a generálny partner spoločnosť PosAm

Názov projektu: Nemaj na saláme!

Kategória: Corporate Communications

Obdobie realizácie: 2011 - 2012

Cieľová skupina: študenti SŠ a VŠ, politici, akademický a tretí sektor, médiá

Popis projektu: Nemaj na saláme! bol na Slovensku ojedinelým projektom, ktorého hlavným zmyslom bolo podnietiť študentov aj širokú verejnosť zamyslieť sa nad vzdelávacím systémom na Slovensku. Cieľom projektu bolo osloviť čo najväčší počet budúcich vysokoškolákov, aby si vybrali vysokú školu, ktorá ich bude nielen baviť, ale zvýši aj ich šance uplatniť sa na trhu práce. Kombináciou pozitívnych aj kritických faktov a príbehov sme ich motivovali k tomu, aby rozmýšľali nad svojou budúcnosťou a presvedčili ich, že na správnom výbere VŠ naozaj záleží. Zároveň sa podarilo naštartovať diskusiu o budúcnosti slovenského vzdelávacieho systému a motivovať stakeholderov (politikov, vysoké školy) k zberu pravdivej spätnej väzby a hodnoteniu kvality výučby. Napokon sme sa projektom posunuli bližšie k zlepšeniu výmeny informácií medzi vzdelávacími inštitúciami a trhom práce.

Prečo ste vybrali práve tento projekt?: Kampaň úspešne vyťažila z možností širokého spektra komunikačných kanálov; dokázala prepojiť osobný dialóg s klasickými a sociálnym médiami. Podarilo sa nám adresne osloviť veľmi rôznorodé cieľové skupiny zrozumiteľným obsahom a formou. Kampaň sa preto stretla s pozitívnym ohlasom u všetkých cieľových skupín: od študentov stredných škôl až po tvorcov politík. Klienta sme sústredenou a jasne zadefinovanou komunikáciou vyprofilovali ako relevantného experta na vzdelávanie.

ARTHUR MEDIA

Klient: Nokia Slovensko

Názov projektu: Nokia Freestyle Tour 2011 (Majstrovstvá Slovenska vo freestylovom snowboardingu a lyžovaní)

Kategória: B2B, B2C

Obdobie realizácie: 22.1.2011 - 26.3.2011

Cieľová skupina: Mládež a dospelí všetkých vekových kategórií obľubujúci adrenalín, zimné športy a freestyle

Popis projektu: Jedinečná séria pretekov vo freestylovom lyžovaní a snowboardovaní v štyroch najnavštevovanejších lyžiarskych centrách na Slovensku.

COMM

Klient: Gynekologicko-pôrodnícka nemocnica Koch

Názov projektu: Otvorenie GPN Koch v Bratislave

Kategória: B2B, B2C

Obdobie realizácie: máj - december 2011

Cieľová skupina: široká verejnosť, samospráva, zdravotné poisťovne, inštitúcie v zdravotníctve, štátne a súkromné ordinácie, HR oddelenia významných zamestnávateľov v regióne, pamiatkové inštitúcie

Popis projektu: Kochovo sanatórium, kedysi najmodernejšie zdravotnícke zariadenie v Československu, sa opäť stalo špičkovou pôrodnicou. Komunikácia - deň otvorených dverí pre odborníkov, brífing pre médiá, slávnostné otvorenie, aranžované publicita, webová stránka, sociálne siete.

GRAYLING SLOVAKIA

Klient: Google

Názov projektu: Uvedenie slovenskej pobočky Google na trh

Kategória: Corporate Communications

Obdobie realizácie: marec - december 2012

Cieľová skupina: podnikateľská verejnosť, štátna správa, koncová/všeobecná verejnosť

Popis projektu: Grayling počas minulého roka podporil štart slovenskej pobočky spoločnosti Google. Tento dlhodobý projekt bol zameraný na informovanie širokého spektra cieľových skupín o pozicioningu spoločnosti na Slovensku, cieľoch, stratégiách a plánoch. Komplexná komunikačné kampaň zahŕňala projekty zamerané na médiá, podnikateľskú verejnosť, tretie strany, ako aj mienkotvorcov v relevantných segmentoch verejnosti.

KEY COMMUNICATIONS

Klient: Mladé Čunovo - projekt pozemkov a radových rodinných domov

Názov projektu: Grilovačka s majstrami sveta vo vodnom slalome

Kategória: B2B, B2C

Obdobie realizácie: september 2011

Cieľová skupina: široká laická verejnosť, záujemcovia o riešenie bývania (B2C)

Popis projektu: Tesne po zisku majstrovského titulu vo vodnom slalome v disciplíne dvojkajak dvojičkami Petrom a Pavlom Hochschornerovcami sme pripravili pre ich fanúšikov grilovačku. Zámerom grilovačky bolo nielen poďakovať za výdatnú podporu fanúšikov na majstrovstvách sveta, ale aj predstaviť želanej cieľovej skupine projekt Mladé Čunovo, ktorého tvárami sú bratia Hochschornerovci.

KHARISMA

Klient: CA Immo

Názov projektu: BBC1 Plus, prvé zelená kancelárska budova v Bratislave

Kategória: Corporate Communications

Obdobie realizácie: od decembra 2010 (začiatok výstavby budovy)

Cieľová skupina: primárne B2B segment (potenciálni nájomcovia budovy) a sekundárne široká verejnosť

Popis projektu: BBC 1 Plus je výnimočný v tom, že predstavuje prvý udržateľný projekt na poli kancelárskych budov v Bratislave. Jeho projektovanie, výber materiálov, realizácia aj budúce užívateľské parametre vychádzajú v ústrety princípom ochrany životného prostredia a v nemalej miere sú ohľaduplné voči radovým zamestnancom, bežným užívateľom.

MEDIA & COMMUNICATION CONSULTING

Klient: Alpine Pro

Názov projektu: Olympijské kolekcia pre Londýn 2012

Kategória: B2B, B2C

Obdobie realizácie: 9/2011 - 2/2012

Cieľová skupina: všetci - široká verejnosť, médiá, opinion leaders

Popis projektu: Hlavným cieľom projektu bolo zvýšiť povedomie o značke Alpine Pro, pozicionovať ju ako partnera SOV, a tiež komunikovať špičkovú kvalitu a dizajn jej výrobkov. Kolekcia olympijského oblečenia, ktorá sa po prvý raz stala dostupnou aj pre verejnosť, v spojení s jedinečným vzorom vychádzajúcim z ľudových tradícií, vytvorila priestor na priblíženie olympijského tímu k fanúšikom a vytvorenie pocitu jednoty, s ktorým pracuje aj leitmotív projektu - heslo "Sme jeden tím".

M KREO

Klient: Žilinský samosprávny kraj (ŽSK)

Názov projektu: Brožúra ŽSK k 10. výročiu

Kategória: Community Relations a Internal Communication

Obdobie realizácie: jeseň 2012 (september - november)

Cieľové skupina: potenciálni investori v kraji, veľkí zamestnávatelia, zahraniční návštevníci ŽSK

Popis projektu: Išlo o 150-stranovú brožúru A4, kde sa klient prezentoval nielen základnými informáciami o župe, ale prezentoval aj dopravu, priemysel, cestovný ruch a partnerstvá vo všetkých 5 regiónoch (Liptov, Turiec, Orava, Kysuce a Horné Považie.) Brožúra vyšla na kvalitnom papieri, vo farbe a je plné fotografií od rôznych autorov.

MEDIA IN

Klient: Liptov

Názov projektu: Zelený Liptov - projekt trvalo udržateľného rozvoja

Kategória: B2B, B2C; Community Relations a Internal Communication

Obdobie realizácie: začiatok apríla 2012

Cieľová skupina: široká verejnosť, zamestnanci, obchodní partneri, budúce generácie

Popis projektu: Trvalo udržateľný rozvoj umožňuje uspokojovanie potrieb súčasných generácií bez ohrozenia možnosti budúcich generácií. Od roku 2012 v oblasti trvalo udržateľného rozvoja deklaruje aktivity značka Liptov, ktorá odštartovala projekt pod názvom Zelený Liptov. Slogan projektu Zelený Liptov: "To najlepšie, čo máme, dávame a chránime."

NEUROPEA

Klient: Asociácia emitentov stravovacích poukážok (AESP)

Názov projektu: Zastavme nahradenie stravných lístkov hotovosťou

Kategória: B2B, B2C

Obdobie realizácie: august 2010 - júl 2011

Cieľová skupina: široká verejnosť

Popis projektu: Projekt bol zameraný na vysvetlenie nevýhod a rizík súvisiacich s pripravovaným zavedením stravného v hotovosti. Ide o komplexný projekt, pri ktorom boli použité všetky PR nástroje, či už klasické, alebo sociálne siete. Úspech projektu je navyše ľahko merateľný, nakoľko návrh na zavedenie stravného v hotovosti bol v parlamente predložený dvakrát a dvakrát napokon nebolo stravné vo forme hotovosti zavedené.

© 2022 BBC 1 Plus – VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ. Powered by SIMPLE WEB