Slovensky   English  
Home for your business

KONTAKTNÝ FORMULÁR

Ak máte záujem o prenájom kancelárie, prípadne iné otázky alebo pripomienky, neváhajte nás kontaktovať.
Povinné
Povinné
Nepovinné
Povinné
Nepovinné
Povinné

BBC 1 Plus | Médiá o nás

Na Prievozskej má pribudnúť odbočovací pruh

26.02.2011 | Bratislavskenoviny.sk

Výstavba administratívnej budovy Bratislava Business Centrum (BBC) 1 Plus, ktorá sa začala koncom januára v preluke medzi Jarabinkovou a Plynárenskou ulicou, si vyţiada aj zmeny v organizácii dopravy na Prievozskej ulici a v celej lokalite.

Ako uviedol Ľubomír Urban z ateliéru BOGÁR URBAN KRÁLIK, ktorý projektoval stavbu, na Prievozskej ulici pribudne v smere od kriţovatky s Bajkalskou ulicou jeden jazdný pruh s odbočením na Jarabinkovú ulicu. Po dobudovaní susedného komplexu Trinity a BBC1 Plus sa počíta s predĺţením Jarabinkovej ulice na Mlynské nivy a perspektívne aţ na Prístavnú ulicu. Potom by vznikla aj moţnosť zjednosmernenia oboch ulíc, ktoré budú spájať Prievozskú a Mlynské nivy.

Pod administratívnou budovou BBC1 Plus budú vybudované podzemná garáţ pre 313 áut, ktorá bude prepojená s podzemnou garáţou pod susedným objektom BBC1, ktoré stojí na rohu Plynárenskej, Prievozskej a Jarabinkovej. Vjazd aj výjazd bude z oboch strán - z Plynárenskej aj z Jarabinkovej. V prípade zjednosmernenia ulíc je moţné prebudovať ich tak, aby z jednej ulice bol vjazd a z druhej výjazd.

Nový komplex rozširuje budovu BBC1 a plynulo sa na ňu napája. BBC1 Plus bude modernou kancelárskou budovou triedy A, ktorú tvorí 13-podlaţná veţa situovaná v jednej z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich častí Bratislavy. „Pri pohľade z Jarabinkovej ulice vytvára budova silný a jedinečný architektonický akcent, nápadné poznávacie znamenie, ktoré je ľahko viditeľné aj z Prievozskej ulice ako hlavnej komunikácie," zdôraznil Michal Bogár z ateliéru BOGÁR URBAN KRÁLIK.

S výstavbou BBC1 Plus sa začalo koncom januára 2011, dokončená má byť v auguste 2012.

Pripojené súbory

10_bratislavskenovinysk_2011_02_26_na-prievozskej-ma-pribudnut-odbocovaci-pruh.pdf
© 2022 BBC 1 Plus – VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ. Powered by SIMPLE WEB