Slovensky   English  
Home for your business

KONTAKTNÝ FORMULÁR

Ak máte záujem o prenájom kancelárie, prípadne iné otázky alebo pripomienky, neváhajte nás kontaktovať.
Povinné
Povinné
Nepovinné
Povinné
Nepovinné
Povinné

BBC 1 Plus | Médiá o nás

LEED prináša hodnotu

09.03.2012 | Revue priemyslu

Nižšie prevádzkové náklady, kvalitné pracovné prostredie či vyššie predajné ceny sú základnými pozitívami LEED certifikácie.

Certifikát LEED určený pre budovy postavené v súlade s princípmi trvalo udržateľného stavebníctva možno získať už aj na Slovensku. Colliers International, Medzinárodná realitnokonzultačná spoločnosť, ponúka ako jedna z mála slovenských spoločností služby akreditovaného poradcu v oblasti LEED certifikácie. "Slovenskí developeri si začínajú uvedomovať, že zelené budovy prinášajú v porovnaní s bežnými budovami nielen možnosť vyššieho mesačného nájmu, ale aj vyššiu obsadenosť, dlhšie nájomné zmluvy, dlhodobo nízke prevádzkové náklady, lepší mix nájomcov a dlhšiu životnosť," hovorí Martin Malovec, jeden z mála odborníkov akreditovaných pre LEED certifikáciu na Slovensku. Americký LEED patrí k najrozšírenejším certifikačným systémom na svete. Na škále 100 bodov v 6 základných kategóriách môžu budovy získať hodnotenie v štyroch úrovniach: certifikovaný, strieborný, zlatý a platinový. K certifikácii budovy možno pristúpiť v ľubovoľnej fáze projektovania či výstavby, avšak optimálne je o nej uvažovať ešte pred začiatkom stavby. Body môže budova získať za zníženie spotreby energie na vykurovanie, progresívne technológie čistenia vody, využitie akreditovaného odborníka LEED v procese prípravy, ale aj za výber vhodného pozemku s dobrým dopravným napojením. Zelené budovy sú vizitkou zodpovedného prístupu k ochrane životného prostredia. Prevádzkové náklady v certifikovanej budove sú v porovnaní s bežnými kancelárskymi budovami nižšie, čo prenajímateľovi umožňuje zvýšiť nájomné o 8 až 10 perc. "Nájomca zelenej budovy však v konečnom dôsledku neplatí viac. Šetrí totiž na prevádzkových nákladoch, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou výslednej ceny za prenájom," zdôrazňuje Ermanno Boeris, riaditeľ poradenskej spoločnosti Colliers. Jednou z výhod budov s LEED certifikátom je z pohľadu prenajímateľov aj možnosť zvýšenia predajnej ceny o 16 percent. Prvým projektom na Slovensku, ktorý sa uchádza o certifikáciu LEED, je kancelárska budova BBC 1 Plus v Bratislave.

Autor: js

© 2022 BBC 1 Plus – VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ. Powered by SIMPLE WEB