Slovensky   English  
Home for your business

KONTAKTNÝ FORMULÁR

Ak máte záujem o prenájom kancelárie, prípadne iné otázky alebo pripomienky, neváhajte nás kontaktovať.
Povinné
Povinné
Nepovinné
Povinné
Nepovinné
Povinné

BBC 1 Plus | Médiá o nás

BRATISLAVA BUSINESS CENTER 1 PLUS

28.09.2012 | Eurostav

V Bratislave bude onedlho dokončená prvá zelená administratívna budova Bratislava Business Center 1 Plus (BBC 1 Plus), ktorá ponúka kancelárske priestory triedy A, použitie moderných technológií a vysokú energetickú účinnosť. Situovaná je medzi Jarabinkovou a Plynárenskou ulicou a tvorí plynulé prepojenie s existujúcim komplexom BBC 1. Ide o trvalo udržateľnú stavbu, ktorá vďaka nízkym prevádzkovým nákladom, zdravému pracovnému prostrediu a zodpovednému prístupu k životnému prostrediu bude spĺňať vysoké európske štandardy pre ekológiu a energetickú účinnosť so snahou získať medzinárodný certifikát LEED úrovne Silver, vzťahujúci sa na ,,Core and Shell", t. j. na skelet, technologické systémy a fasádu budovy.

Urbanistické riešenie

Budova BBC 1 Plus je situovaná v najrozvinutejšej administratívnej zóne Bratislavy, medzi Plynárenskou a Jarabinkovou ulicou. Do pomerne zložitého kontextu sa autori po mnohých štúdiách nakoniec rozhodli osadiť budovu, ktorá vytvorila rozhranie medzi zástavbou administratívnych budov a polyfunkčným komplexom 3nity Lifestyle Residence a súčasne na prízemí nadväzuje na tradíciu bratislavských pasáží.

Veľkou výhodou projektu je ľahká a rýchla dostupnosť do všetkých dôležitých častí mesta a najmä jednoduché napojenie na kľúčové dopravné uzly. Okrem parkovacej garáže, budova svojím vybavením podporuje aj alternatívne druhy dopravy - poskytuje stojany na bicykle aj so zázemím v podobe sprchových kútov a šatní.

Architektonické a dispozičné riešenie

Nový komplex BBC 1 Plus tvorí architektonicky jednoduchá 12-podlažná hlavná hmota osadená takmer kolmo na štvorpodlažnú podnož na Jarabinkovej ulici. Križovanie dominantnej časti budovy s hmotou podnože vytvára zaujímavý architektonický akcent. Použité materiály podčiarkujú celok založený na jednoduchých a čistých líniách. Komplex je tiež prispôsobený orientácii na svetové strany a na južnej a západnej fasáde je vybavený poloautomatickými exteriérovými žalúziami, V hlavnej hmote BBC 1 Plus sú na typických podlažiach umiestnené flexibilné priestory pre administratívu s dvoma komunikačnými jadrami so schodiskami a šiestimi osobnými výťahmi - v dvoch výťahových halách sú po 3 výťahy, z toho jeden so zväčšenou kabínou na prepravu nákladu. Ďalšie štyri výťahy v dvoch komunikačných jadrách obsluhujú samostatnú časť parkovacích garáží s kapacitou 312 parkovacích miest, ktoré sú na piatich poschodiach.

Vďaka jednoduchému a vysoko efektívnemu architektonickému konceptu je možné na každom z podlaží vytvoriť až 8 samostatných prenajímateľných jednotiek. Typické podlažie ponúka celkovú plochu 1 409 m2. Najmenšie kancelárske priestory sú k dispozícii už od 119 m2. Svetlá výška priestorov je 2,85 metra, v chodbách je 2,50 metra.

Každá prenajímateľná jednotka má vlastný vstup a samostatné meranie spotreby energií. Optimalizovaná hĺbka jednotlivých traktov budovy zabezpečuje ideálne presvetlenie priestorov. Vetranie kancelárií je pomocou vzduchotechniky, s možnosťou priameho vetrania oknami.

Kvôli komfortu a bezpečnosti majú užívatelia BBC 1 Plus k dispozícii priamo v budove samoobslužnú reštauráciu (400 miest), kaviareň, trafiku, lekáreň, kaderníka a ďalšie služby, ktoré pribudnú v novej časti pasáže. Budova je prístupná 24 hodín denne, 365 dní v roku. Vo vstupnej hale budovy sú dva recepčné pulty s recepčným a bezpečnostným personálom.

Bezpečnosť komplexu zvyšuje vstup a vjazd cez čipové karty, spoločné priestory sú monitorované bezpečnostnými kamerami, objekt je vybavený elektronickou zabezpečovacou a požiarnou signalizáciou. Bezpečnostná služba zabezpečuje nepretržitú fyzickú ochranu objektu. Elektronický systém manažmentu budovy umožňuje okamžitú kontrolu a prehľad nad všetkými systémami budovy z kontrolného strediska v budove. Kritické systémy budovy sú zálohované cez dieselagregát.

Materiálové a konštrukčné riešenie

Pri výstavbe BBC 1 Plus boli použité lokálne a certifikované materiály, dovážané z čo najkratšej vzdialenosti (do 805 km), aby sa predišlo nadmernej tvorbe C02 už počas samotnej výstavby.

Nosná železobetónová konštrukcia je dimenzovaná na nadštandardné zaťaženie v kancelárskych aj servisných priestoroch. Budova má hliníkovo-sklenú fasádu s izolačným zasklením, ktoré má pomerne nízke hodnoty U
(1,1), vďaka čomu je efektívna z hľadiska ochrany pred tepelnými stratami. Fasádny raster ponúka možnosť kotvenia priečok na fasádu po každom 1,3 metrovom module, Vo vstupnej hale a výťahových lobby je dlažba z prírodného kameňa, obklad stien je z farebného skla a stropy tvoria farebný akcent, bol tu použitý laminátový strop
vo farbe červeného vína. Vo všetkých prenajímateľných administratívnych priestoroch je kvôli flexibilite zariadenia zdvojená podlaha s použitím podlahového rastra s prípravou na finálny povrch z kobercových šablón. Podhľady
sú riešené ako chladené metalické stropy. Priečky sú sadrokartónové, dvere s povrchovou úpravou laminát. Ako nadštandard je možné osadiť zasklené deliace priečky a dvere.

V serverovej miestnosti je antistatická podlahová krytina z PVC, protipožiarne dvere a predpríprava na chladenie. V kuchynke je keramický obklad a príprava prívodov pre spotrebiče.

Pre každú prenajímateľmi jednotku sú inštalované samostatné merače spotreby energií, čím je zabezpečená samostatná regulácia kúrenia, chladenia aj osvetlenia.

Podzemná garáž má strojovo vyhladený, vystužený poter vyspádovaný k odparovacím žľabom a inteligentne riadené vetranie s detektorom C02.

Technické a technologické riešenie

Náklady na kúrenie, ale hlavne na chladenie predstavujú v každej budove vždy veľkú časť z celkových prevádzkových nákladov budovy. Preto bolo použité na fasáde BBC 1 Plus špeciálne sklo, ktoré má výborné izolačné vlastnosti, výrazne prispieva k redukcii tepelných ziskov v lete a strát v zime, a tým napomáha k hospodárnej prevádzke budovy. Súčasne však prepúšťa dostatok svetla do kancelárskych priestorov, Na južnej a západnej strane budovy, kde sú tepelné zisky najvýraznejšie, sú nainštalované poloautomatické exteriérové žalúzie. Ich senzory automaticky upravia intenzitu tienenia, vďaka čomu sú vytvorené podmienky zodpovedajúce maximálnemu komfortu. Chladenie kancelárskych priestorov zabezpečuje systém stropného chladenia, ktorý chlad
rovnomerne rozptyľuje cez rúrkový systém ukrytý v podhľadoch, čím postupne vychladí jednotlivé kancelárie. Na rozdiel od bežného chladenia (cez fan-coily) chladené stropy nevytvárajú zdraviu škodlivé prúdenie vzduchu, nadmerný hluk a nerozvirujú prachové častice, čím prispievajú k celkovej pohode a zdravšiemu pracovnému prostrediu.

Okrem stropného chladenia je kvalita vnútorného prostredia BBC 1 Plus podporená aj systémom zvlhčovania vzduchu, dôležitým hlavne v zimných mesiacoch. Rovnomerné kúrenie je zabezpečené cez nízkoteplotné
radiátory, bez lokálneho prehrievania a bez vytvárania väčších tepelných rozdielov v rámci jednotlivých kancelárií. K celkovej mikroklíme v budove prispejú aj zelené strechy a zelené terasy, ktoré tvoria viac ako 50 % z celkových
strešných plôch. Pre zníženie spotreby vody sú na toaletách namontované úsporné vodovodné a sprchovacie batérie. Osvetlenie niektorých spoločných priestorov je aktivované pohybovými senzormi čím sa šetrí spotreba elektrickej energie. V budove je zavedený aj koncept separácie odpadu.

Moderná BBC 1 Plus poskytne svojim užívateľom najvyšší štandard kancelárskych priestorov a zároveň ušetrí budúcim nájomcom nemalé výdavky na prevádzkové náklady, čo je v porovnaní s bežnými administratívnymi budovami najvyššieho štandardu veľká výhoda. Zelené kancelárske budovy všeobecne neprinášajú iba úsporu energie, ale prispievajú aj ku kvalitnému pracovnému prostrediu, tým pádom nižšej chorobnosti, vyššej
spokojnosti a produktivite práce ale hlavne presadzujú zodpovedný prístup k životnému prostrediu.

Pripravené v spolupráci s Ing. arch. Ľudovítom Urbanom Foto: Ľúbo Stacho

Slovo architekta

Ing. arch. Ľudovít Urban ateliér architektúry a designu BOGÁR KRÁLIK URBAN

Darí sa nám už nejaký čas riešiť projekty, ktoré trvajú dlho, príliš dlho. 0 to viac poteší, keď sa nejaký z nich podarí dotiahnuť do úspešného konca. Tesne pred ukončením objektu Bratislava Business Center 1 Plus spomíname na prvé škice z jesene roku 2003, na mnohé alternatívy hmotových štúdií, ale aj na úpravy projektu, ktoré prebiehali až počas samotnej realizácie objektu. 0 to viac energie bolo potrebné vynaložiť na tento projekt, a preto si aj oveľa viac
vážime prácu všetkých našich kolegov, ktorí sa podieľali na tomto projekte v našom ateliéri, alebo s nami spolupracovali externe. Na tomto mieste ich chcem spomenúť, pretože si to zaslúžia - Almássy Bačíková, Buc, Bystrická, Horváth, Molnár, Nagyová (BKU - architektúra), Bučko, Krajči, Rybár (ORPIS - stavebná časť), Kohút, Štrbák (PRODIS - statika), Smutek, Chudoba, Klečka (RECOC - statika), Hatiar, Beger (STANDARD - zti), Bošácky (COMFORT - uk), Bilačičová, Hlasná, Kalaber Mihalovič (MI-KL - vzt), Kohút (ELEKTROSYSTÉM - mar), Dohňanský Škrabák, Tatára (DOŠKTRA - silnoprúd), Guňovský, Ištvanffy (MP-ELEKTRONIK - slaboprúd), Dingová (POS - po), Horňáková (DUMA - sadové úpravy), Májek, Plunár (PROKOS - komunikácie), Prokopčák (POV), Hoťka (SOUND-hluk), Mikle (DLM PLUS inžinierska činnosť), Buzinkay Ferenčík, Viskupič (BEEF - vizualizácie), Černák
(EDU - vizualizácie), Benkö (UNITPLAN WIEN - konzultácie HVAC), Pfeffer PFEFFER CONSULT WIEN - konzultácie elektro).

Naše poďakovanie patrí aj zástupcom investora pánom Markusíkovi, Melicheríkovi a Moravčíkovi (BA Business Center, a. s. - C AIMMO) a zástupcom dodávateľa Bilfinger Berger Baugesellschaft m. h. H.

Slovo hlavného zhotoviteľa

Ing. Peter Uherko, vedúci organizačnej zložky Bilfinger Berger Baugesellschaft m. b. H

Všetkým, ktorým bije srdce po stavbársky, netreba projekt BBC 1 Plus, z pera architektonickej kancelárie BKU (Bogár, Králik, Urban), zvlášť predstavovať.

Prešiel svojou genézou, viacerými zmenami technického i organizačného charakteru, bol začatý I utlmený Jednou z najpodstatnejších zmien bola požiadavka na návrh a realizáciu tejto administratívnej budovy ako ,,zelenej" podlá amerického spôsobu LEED Certifikácie.

Pred viac ako dvomi rokmi bola dnes na mieste čerstvého objektu stavebná jama, okolo ktorej sme mnohí závistlivo chodili. Investor zvažoval rôzne varianty dodávateľského spôsobu zhotovenia, nakoniec bol zvolený systém generálneho dodávateťa stavby a začal sa proces výberu dodávateľa.

Naša spoločnosť mala tú česť zúčastniť sa súťaže, v tvrdej konkurencii uspieť a nakoniec dielo i realizovať. Dosiahnutie LEED Certifikácie (naša zmluvná povinnosť voči odberateľovi) bola pre nás obrovská výzva, ktorú sme museli každodennou drobnou a poctivou prácou pretaviť na konečný výsledok, ktorý neprišiel sám od seba. V procese výstavby boli použité moderné technológie a zabudované prvotriedne materiály

Zhotoviteľské práce boli náročné hlavne na koordináciu a čas. Uspokojiť náročného odberateľa, prekonávať prekážky za pochodu (napr. extrémne poveternostné podmienky) nebolo jednoduché. Náš realizačný tím išiel krok za krokom a postupne sa zoceľoval až do konca. Nebudem vás unavovať číslami, technickými parametrami a dátami, s tými máte možnosť zoznámiť sa na inom mieste. Chcel by som len poznamenať, že pre nás znamená tento projekt a jeho úspešné ukončenie veľmi veľa.

Verím, že sme investorovi postavili a odovzdali stavebné dielo, ktoré bude dlhé roky dobre slúžiť svojmu účelu a užívatelia sa v ňom budú cítiť príjemne.

Lokalita: Plynárenská, Jarabinkova ul.. Bratislava

Investor: BA Business Center a. s. - CA IMMO

Architektonické riešenie: Bogár Králik Urban - Michal Bogár, Ľubomír Králik, Ľudovít Urban

Generálny projektant: Bogár Králik Urban - ateliér architektúry a designu

Generálny dodávateľ: Bilfinger Berger Baugesellschaft m.b.H,

Lehota výstavby: 12/2010 - 9/2012

© 2022 BBC 1 Plus – VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ. Powered by SIMPLE WEB