Slovensky   English  
Home for your business

KONTAKTNÝ FORMULÁR

Ak máte záujem o prenájom kancelárie, prípadne iné otázky alebo pripomienky, neváhajte nás kontaktovať.
Povinné
Povinné
Nepovinné
Povinné
Nepovinné
Povinné

Pravidlá zasadacej miestnosti

Zasadacia miestnosť pre 8 osôb sa nachádza v budove BBC 1, blok B, 9. poschodie. Miestnosť je vybavená projektorom, plátnom a flipchartom. Možnosť rezervovať od pondelka do nedele od 08.00 do 19.00. Kľúče (B912) si prosím vyzdvihnite na recepcii budovy od služby SBS, kde ich po ukončení stretnutia musíte aj vrátiť. Pri príchode do zasadačky je nutné skontrolovať, či nie je poškodená miestnosť alebo jej zariadenie - pokiaľ áno, je nutné ešte pred začatím stretnutia upovedomiť službu SBS. V prípade nenahlásenia poškodenia v zmysle predchádzajúcej vety budete zodpovedný za náhradu škody. Po ukončení stretnutia je nutné uviesť zasadačku do pôvodného stavu a odstrániť riady, odpad, apod.

Cena prenájmu:

30 min — 12,5 € bez DPH
60 min — 20 € bez DPH 

Pri prenájme na viac ako jednu hodinu sa platí za každých ďalších začatých 30 minút 10 € bez DPH.

REZERVOVAŤ

© 2022 BBC 1 Plus – VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ. Powered by SIMPLE WEB