Slovensky   English  
Home for your business

KONTAKTNÝ FORMULÁR

Ak máte záujem o prenájom kancelárie, prípadne iné otázky alebo pripomienky, neváhajte nás kontaktovať.
Povinné
Povinné
Nepovinné
Povinné
Nepovinné
Povinné

Pravidlá Šport Baru

Užívateľ Šport Baru preberá zodpovednosť za priestory Šport Baru (vrátané športových potrieb a všetkého vybavenia) a za všetky poškodenia, ktoré spôsobí. V prípade, že užívateľ  po vstupe do Šport Baru objaví akékoľvek poškodenie priestoru, športových potrieb alebo vybavenia,  je povinný okamžite  to nahlásiť na recepcií na Plynárenskej a spísať záznam o poškodení do zošita ,,Závady -  Šport Bar,,.

Užívateľ Šport Baru sa zaväzuje rešpektovať a dodržiavať zákaz požívania alkoholických nápojov.

REZERVOVAŤ

© 2022 BBC 1 Plus – VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ. Powered by SIMPLE WEB