Slovensky   English  
Home for your business

KONTAKTNÝ FORMULÁR

Ak máte záujem o prenájom kancelárie, prípadne iné otázky alebo pripomienky, neváhajte nás kontaktovať.
Povinné
Povinné
Nepovinné
Povinné
Nepovinné
Povinné

BBC 1 Plus | Tlačové správy

Zelená budova sa stala súčasťou študentského workshopu

28.04.2015

Študenti si vyskúšali prácu lízingového manažéra

 

BRATISLAVA 28. apríla 2015 – Tri desiatky študentov Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave a zahraničných poslucháčov pochádzajúcich z Írska, Grécka, Španielska a Sýrie sa zúčastnili na Medzinárodnom študentskom realitnom workshope v Bratislave. Ten bol organizovaný Ústavom manažmentu STU v Bratislave, zahraničnou inštitúciou Dublin Institute of Technology a jednou z popredných realitno-poradenských spoločností.

„Cieľom Ústavu manažmentu STU je dlhodobo vytvárať vhodné podmienky pre podujatia, na ktorých by študenti mohli získavať praktické skúsenosti od odborníkov z praxe a vedeckej obce. Zároveň sa touto formou snažíme spájať našich absolventov so súčasnými študentmi," uviedol Andrej Adamuščin z Ústavu manažmentu STU v Bratislave.

Študenti hľadali vhodné kancelárske priestory vo vopred danej lokalite a na základe presných požiadaviek. Postupne navštívili tri kancelárske budovy v Bratislave, medzi ktorými bola aj prvá zelená administratívna budova BBC 1 Plus, situovaná na Plynárenskej ulici v mestskej časti Ružinov.

„Spoluprácu na tomto projekte sme brali ako samozrejmosť, nakoľko veľmi radi podporujeme aktivity, ktoré dávajú zmysel. Študenti ocenili na našej budove okrem iného aj špecifické „zelené“ služby pre zamestnancov, ako napríklad možnosť prísť do práce na bicykli,“ povedal lízingový riaditeľ BBC 1 Plus Radovan Mihálek.

Pri výbere vhodnej kancelárie museli pritom dbať na viaceré požiadavky ich klienta. Medzi hlavné patrili počiatočný dátum a celkové obdobie prenájmu, dostupný počet parkovacích miest, otvorených a uzavretých kancelárií, súkromnej kuchyne či konferenčnej miestnosti. Študenti museli myslieť aj na prístupnosť kancelárskej budovy z hľadiska verejnej dopravy či diaľnice. Výsledné kancelárie museli spĺňať požiadavky reprezentatívneho priestoru s možnosťou prípadnej expanzie spoločnosti v budúcnosti.

„Workshop sa nám páčil, pretože sme mali možnosť komunikovať priamo s odborníkmi z realitného trhu a tiež pracovať v tíme so zahraničnými študentmi. Videli sme priestory, ktoré by sme za bežných okolností nemohli vidieť. Zaujímavý bol aj spôsob organizácie podujatia, ktoré bolo obohatené formou súťaže o najlepšiu budovu pre klienta. Zároveň oceňujeme praktickú formu výučby, ktorou boli doplnené informácie z prednášok," vyjadrili sa študenti STU v Bratislave bezprostredne po skončení workshopu.

© 2022 BBC 1 Plus – VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ. Powered by SIMPLE WEB