Slovensky   English  
Home for your business

KONTAKTNÝ FORMULÁR

Ak máte záujem o prenájom kancelárie, prípadne iné otázky alebo pripomienky, neváhajte nás kontaktovať.
Povinné
Povinné
Nepovinné
Povinné
Nepovinné
Povinné

BBC 1 Plus | Tlačové správy

Stropné chladenie v BBC 1 Plus šetrí náklady na energiu aj prírodné zdroje

31.01.2013

Bratislava 31. január 2013 - Prvá ekologická kancelárska budova v Bratislave BBC 1 Plus je vybavená efektívnym systémom stropného chladenia. Jeho princípom je ochladenie stropu na približne 18°C, a to cirkuláciou schladenej vody. Ide o spôsob, ktorý šetrí náklady na energiu a prírodné zdroje, zároveň je nehlučný a keďže nevíri prach je vhodný aj pre alergikov. Zaujímavosťou je, že rovnaký systém sa využil aj v olympijskej a paraolympijskej dedine vo Vancouveri v rámci tzv. Millenium Water Project, ktorý získal prestížny LEED Gold Certifikát.

Okrem spomenutých výhod sa stropné chladenie inštalované v BBC 1 Plus vyznačuje vyššou tepelnou zotrvačnosťou, rovnomerným rozložením teplôt a nenarúša ani vzhľad interiéru.

Systém stropného chladenia sme okrem iných budov použili aj v našej centrále vo Viedni, kde sú s ním kolegovia naozaj spokojní. Vzhľadom na príjemnú a zdravú klímu, ktorú v priestoroch vytvára, a to v kombinácii s energetickou efektivitou, sme sa rozhodli použiť rovnaký systém chladenia aj v BBC 1 Plus,“ zdôvodnil použitie systému leasingový riaditeľ BBC 1 Plus Radovan Mihálek.

Efektívny systém stropného chladenia v prvej zelenej kancelárskej budove v Bratislave hodnotí pozitívne aj riaditeľ
Slovenskej rady pre zelené budovy Tomáš Guniš. „Sofistikovaný systém vykurovania a chladenia dosahuje výraznú úsporu energií voči podobným stavbám. Navyše budova nepoužíva chladivá, ktoré ohrozujú ozónovú vrstvu. Investícia do takéhoto systému alternatívneho chladenia budovy so zohľadnením udržateľnosti, návratnosti a komfortu je dôkazom, že investorovi záleží na čo najmenšom negatívnom dopade na životné prostredie,“ uviedol Guniš.

V letných mesiacoch, keď vystúpi teplota v interiéri nad požadovanú hodnotu, sa strop v priestoroch BBC 1 Plus ochladí pomocou schladenej vody cirkulujúcej v strope. Budova je vybavená systémom s dvoma chladiacimi jednotkami, ktoré sú umiestnené v technickej miestnosti na prvom poschodí garáží. Výkonnosť bola určená na základe prepočtov pre potreby BBC 1 Plus, pri súčasnom zohľadnení chladiacej kapacity obdobných budov.

Kapilárne rúrky, cez ktoré prúdi voda, sú upevnené na kazetách tvoriacich podhľad kancelárskych priestorov. Studená voda preteká týmito rúrkami s vonkajším priemerom 3,4 mm, čím zabezpečuje rovnomerné chladenie a vyrovnáva teplotné rozdiely bez prievanu, hluku a s nízkou energetickou záťažou.

Stropná povrchová teplota sa bude pohybovať okolo 19°C pri 2 až 3 K v rozpätí medzi vstupom (15°C až 17°C) a výstupom (17°C až 19°C), v závislosti na vstupnej teplote.

Každá regulačná zóna, t.j. každá kancelária je vybavená senzormi na detekciu dosiahnutia rosného bodu. Tým sa predchádza dosiahnutiu rosného bodu a zabraňuje vzniku kondenzátu, ktorý inak bežne vzniká pri použití chladiacich systémov. Ak senzor zaregistruje kondenzovaniekvapaliny, buď sa zastaví prúdenie vzduchu do matrice alebo sa postupne zvyšuje vstupná teplota. Takáto situácia sa však stáva zriedkakedy, keďže chladiace systémy v zelenej budove BBC 1 Plus sú podporené aj vetracím zariadením.

© 2022 BBC 1 Plus – VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ. Powered by SIMPLE WEB